,

‘താ’ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഉമ്മ തരാൻ അല്ല പ്രോമിസ് ചെയ്യാനാണ്, അഡോണിയുമായുള്ള പ്രേമത്തെക്കുറിച്ച് മറുപടിയുമായി ബിഗ്ബോസ് താരം ഏഞ്ചല്‍; വീഡിയോ


എയ്ഞ്ചൽന്‍റെ വാക്കുകൾ: ഞാനും അഡോണിയും തമ്മിൽ നേരത്തെ ഇഷ്ടത്തിലായിരുന്നു എന്നകാര്യം തെറ്റാണ് .ഇപ്പോൾ പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോയിൽ ഞാനും അഡോണിയും നേരത്തെ സംസാരിച്ച വീഡിയോയിൽ ഉള്ള സൗണ്ട് ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അവൻ നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട് മാത്രമാണ്. എനിക്ക് ഒരു അഫയർ ഉള്ളതാണ്. അവനെ ആ ഒരുതരത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. അവിടെ എല്ലാവരും കൂടി കളിയാക്കിയപ്പോൾ ഓക്കെ എന്ന രീതിയിൽ എടുത്തു എന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ പ്രേമം ഒന്നുമില്ല. അഡോണി നല്ല ചെക്കനാണ് അവനെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം അവന്‍ അവരുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നിൽക്കുന്നത്, പിന്നെ അവന്റെ വാക്കുകൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണ്. ഷോയിൽ ഞാനിങ്ങനെ തോണ്ടി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട്സിനോട് എന്നപോലെയാണ് എന്റെ ലവർ നെയും അവന്റെ ലവർനെയും പറ്റി ആണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ‘താ’ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഉമ്മ തരാൻ അല്ല പ്രോമിസ് ചെയ്യാനാണ് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യരുത് പേഴ്സണൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഉമ്മയും പ്രേമവും ഒന്നുമല്ല.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *