,

യജമാനോടൊപ്പം ആകാശത്ത് കൂടി പറപ്പിക്കുന്ന ബൈക്കില്‍ തിക്കച്ചും കൂളായി ഇരിക്കുന്ന നായ ആരെയും അമ്പരപ്പിക്കും ഈ കാഴ്ച, വീഡിയോ


ജീവജാലങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും നന്ദിയും സ്‌നേഹവുമുള്ള മൃഗമാണ് നായ. പല സന്ദര്‍ഭങ്ങളിലും അത് തെളിയിച്ചതുമാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലാകുന്നത്. തന്റെ യജമാനോടൊപ്പം ആകാശത്ത് കൂടി പറപ്പിക്കുന്ന ബൈക്കില്‍ തിക്കച്ചും കൂളായി ഇരിക്കുന്ന നായയാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലാകുന്നത്. എന്തായാലും മനുഷ്യനെ ഇത്രത്തോളം വിശ്വസിക്കുന്ന മറ്റൊരു ജീവി ലോകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഒന്ന് കൂടി തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നായയുടെ യജമാന സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചും വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചുമെല്ലാം നാം കേട്ട കാര്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള സാക്ഷ്യപത്രമാണ് ഈ വീഡിയോ.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%