,

കാത്തുകാത്തിരുന്ന 2 വർഷങ്ങൾ; എന്റെ ദൈവമേ ഇതു നന്നാവണേ എന്ന പ്രാത്ഥന ആയിരുന്നു, അഹാന; വിഡിയോ.


‘ലൂക്കായുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചപ്പോളെ എന്നും തുടങ്ങും എന്ന കാത്തിരിപ്പിലായിരുന്നു. കാണാപാഠം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൂഡ് ഔട്ട് ആകുമ്പോഴൊക്കെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എടുത്തു വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് വർഷത്തോളം ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദൈവമേ ഇതു നന്നാവണേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു ഉള്ളിൽ”, പറയുന്നത് മോളിവുഡിലെ പുതിയ സെൻസേഷൻ അഹാന കൃഷ്ണയാണ്. ലൂക്ക തന്ന വലിയ സന്തോഷങ്ങളെക്കുറിച്ച്, കുടുംബത്തിലെ പെൺപ‌ടയെക്കുറിച്ച്, സ്വപ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് അഹാന മനോരമ ഓൺലൈന് അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തിൽ മനസു തുറന്നു. എവിടെയും പോയിട്ടില്ല, ഇവിടൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞണ്ടുകളുടെ നാട്ടിൽ ഒരിടവേള ചെയ്യുമ്പോള്‍ നിവിൻ ‌ചേട്ടനും ശാന്തി കൃഷ്ണ മാമിനുമൊക്കെ ഒരുപാട് പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള സീനുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഏതെങ്കിലുമൊരു മൂലക്ക് ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. അപ്പോ മുതലേ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു റോൾ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിലെന്ന്.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%