,

പാഞ്ഞടുത്ത കാട്ടുപോത്തിൽ നിന്ന് സ്കൂട്ടറിൽ സഞ്ചരിച്ച യുവതിക്ക് രക്ഷയായത് മിനി ലോറി ഡ്രൈവർ.


പാഞ്ഞടുത്ത കാട്ടുപോത്തിൽ നിന്ന് സ്കൂട്ടറിൽ സഞ്ചരിച്ച യുവതിക്ക് രക്ഷയായത് മിനി ലോറി ഡ്രൈവർ. മറയൂർ കാന്തല്ലൂർ റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴാണ് ഷംല സഞ്ചരിച്ച സ്കൂട്ടറിന് നേരെ കാട്ടുപോത്ത് അലറിയടുത്തത്. വെട്ടുകാട് എന്ന സ്ഥലത്തുവെച്ചാണ് സംഭവം. ഈ സമയം എതിരെ മറയൂരിൽ നിന്ന് കാന്തല്ലൂരിലേക്ക് ഇഷ്ടിക ലോഡുമായി വരികയായിരുന്നു കാന്തല്ലൂർ സ്വദേശി സുരേഷ്. അപകടം കണ്ട സുരേഷ് കാട്ടുപോത്തിനും യുവതിക്കുമിടയിലേക്ക് വാഹനം ഓടിച്ചുകയറ്റുകയായിരുന്നു. വേഗത്തിൽ ഓടിയടുത്ത പോത്ത് ലോറിയിലിടിച്ചു. കൊമ്പ് ലോറിയിൽ കുത്തിക്കയറിയ വേദനയില്‍ പോത്ത് തിരിഞ്ഞോടി. ഇടിയിൽ ലോറിയുടെ ഒരുവശം ഭാഗികമായി തകർന്നെങ്കിലും സുരേഷിനും ഷംലക്കും പരുക്കുകളൊന്നുമില്ല.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%